Wie is KOM

Kristel Roes

Kristel Roes, Integratief kinder- en jeugdtherapeut, remedial teacher en praktijkeigenaar.

Het is niet alleen mijn werk, maar ook mijn passie om met kinderen, jongeren en ouders mee te mogen lopen en ze te helpen om hun problemen op te lossen en hun kwaliteiten weer te zien. Het belangrijkste hierbij vind ik dat kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn bij mij en het ook leuk vinden om te komen. Daarom ben ik in 2012 gestart met mijn praktijk ‘KOM’. Omdat emoties en leren vaak samen gaan geef ik naast therapie ook leerbegeleiding.

Opleidingen

In 2005 ben ik als leerkracht basisonderwijs afgestudeerd aan de PABO. Na de PABO heb ik de opleiding Speciaal Onderwijs gevolgd bij het Seminarium voor Orthopedagogiek te Velp. Tijdens de opleiding ben ik werkzaam geweest op een school voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Als gediplomeerd leerkracht ben ik vanaf 2005 werkzaam geweest in veel verschillende groepen van het basisonderwijs. In 2012 heb ik de opleiding tot matriXpractitioner afgerond, waardoor ik mij gecertificeerd matriXpractitioner mag noemen. Ieder jaar volg ik hier opnieuw bijscholing voor. Ook heb ik individueel kinderen begeleid op het gebied van leer- en emotionele problemen. In 2016 heb ik de 3 jarige opleiding tot Kinder & Jeugdtherapeut afgerond. In november 2017 heb ik de 1 jarige opleiding psychosociale medische basiskennis afgerond. Door het volgen van bij en nascholing blijf ik mij verder ontwikkelen.

Curriculum Vitae

2019  Weerbaarheidstraining jongens en meisjes in hun kracht, 3- daagse training
2019  Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen, Rino groep, 2-daagse training
2019-maart Hoogsensitiviteit, Con Amore, 1-daagse training
2018/2019  Methode SuperPoeper, onlinetraining. Poep en plasproblematiek bij kinderen door Hadassa Voet
2017  Con Amore, 1- jarige Post-HBO opleiding Psychosociale Medische basiskennis CPION en  SNRO geaccrediteerd
2016  Jungle memory, lerendbrein. Werkgeheugentraining, 1-dag
2015  Certificaat ‘Kinderen helpen bij verlies, rouw en verdriet. 2-daagse training
2012-2016  BGL, 3- jarige Post-HBO opleiding Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut
2012 MatriXmethode Instituut, 5-daagse opleiding tot gecertificeerd MatriXpractitioner; gesprekstechniek voor emotionele  problemen, angsten, trauma’s, leerproblemen en psychosomatische klachten. Jaarlijks nascholing.
2005-2006 Seminarium voor Orthopedagogiek, Hoge school Utrecht. Opleiding Gespecialiseerde leerkracht
2001-2005 Iselinge Hogeschool, PABO, HBO, Doetinchem