Therapie bij KOM

Wat is integratieve therapie?
Integratieve kindertherapie en jeugdtherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren van 6 tot ongeveer 18 jaar. Tijdens de therapie breng ik samen met het kind in beeld waar het probleem door is ontstaan. Hiervoor gebruik ik verschillende verklaringsmodellen.

Vanuit dat punt richt de therapie zich op een verwerking, aanpak en oplossing. Het kind of de jongere ontdekt zijn of haar eigen kwaliteiten en krachten om daarmee tot oplossingen te komen. Daarnaast ga ik samen met het kind op zoek naar wat het systeem aanvult/doet en wat er nodig is om het kind optimaal te ondersteunen in zijn of haar (behandel)proces. Ik werk integratief, wat inhoudt dat ik vanuit verschillende invalshoeken naar de hulpvraag kijk.

Over Integratieve Therapie | KOM Kinderpraktijk

Therapie bij KOM

Wat is integratieve therapie?
Integratieve kindertherapie en jeugdtherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren van 6 tot ongeveer 18 jaar. Tijdens de therapie breng ik samen met het kind in beeld waar het probleem door is ontstaan. Hiervoor gebruik ik verschillende verklaringsmodellen.

Vanuit dat punt richt de therapie zich op een verwerking, aanpak en oplossing. Het kind of de jongere ontdekt zijn of haar eigen kwaliteiten en krachten om daarmee tot oplossingen te komen. Daarnaast ga ik samen met het kind op zoek naar wat het systeem aanvult/doet en wat er nodig is om het kind optimaal te ondersteunen in zijn of haar (behandel)proces. Ik werk integratief, wat inhoudt dat ik vanuit verschillende invalshoeken naar de hulpvraag kijk.

Over Integratieve Therapie | KOM Kinderpraktijk
l

Stap 1. Aanmelding

Meld je rechtstreeks aan of via doorverwijzing van de huisarts, school of het jeugdteam.

Stap 2. Intakegesprek

Voor de probleemstelling, een gericht actieplan en het bespreken van de verwachtingen.

Stap 3. Aan de slag

Verbetering bij het kind creëren door de toepassing van verschillende therapievormen.

l

Stap 1. Aanmelding

Meld je rechtstreeks aan of via doorverwijzing van de huisarts, school of het jeugdteam.

Stap 2. Intakegesprek

Voor de probleemstelling, een gericht actieplan en het bespreken van de verwachtingen.

Stap 3. Aan de slag

Verbetering bij het kind creëren door de toepassing van verschillende therapievormen.

Welke therapievormen past KOM toe?

Tijdens een sessie pas ik verschillende therapievormen toe. Vaak meerdere tegelijk. Denk aan:
 • Ontspanningstherapie (ontspanningsoefeningen, metaforen, lichaamswerk, visualisaties);
 • Gedragstherapie (straffen en belonen, sociale vaardigheden);
 • Cognitieve therapie (werken aan gedachten en gevoelens die zorgen voor bepaald gedrag bij bepaalde gebeurtenissen);
 • Systeemtherapie (familierelaties, school, vrienden, communicatie);
 • Oplossingsgerichte therapie (aandacht voor de oplossing i.p.v. voor het probleem);
 • Speltherapie;
 • MatriXmethodiek, gesprekstechniek angsten, trauma’s, vol hoofd;
 • Oefeningen weerbaarheidstraining ‘jongens en meisjes in hun kracht’.
Sessie MatriXmethode | KOM Kinderpraktijk
Aanmelding Integratieve Therapie | KOM Kinderpraktijk

Wanneer meld ik mijn kind aan?

Er zijn tal van redenen om een kind aan te melden voor therapie, coaching of leerbegeleiding. De meest voorkomende kwesties hebben te maken met: 

 • Onvoldoende zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld;
 • Faalangst, verlegenheid en/of veel piekeren;
 • Angst en/of paniek;
 • Scheidingsproblematiek;
 • Verlieservaring en/of rouwverwerking;
 • Pesten en gepest worden;
 • Slaapproblemen en/of nachtmerries;
 • Onverklaarbare buik- en hoofdpijn;
 • Gedragsproblemen en/of problemen op school;
 • Boosheid;
 • Somberheid;
 • Traumatische gebeurtenissen;
 • Leermoeilijkheden, een andere leerstijl en/of examenvrees;
 • Omgang met bijzondere eigenschappen, zoals AD(H)D, autisme, hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid.

Welke therapievormen past KOM toe?

Tijdens de sessies pas ik verschillende, vaak ook meerdere tegelijk, therapievormen toe. Denk aan:

 • Ontspanningstherapie (ontspanningsoefeningen, metaforen, lichaamswerk, visualisaties);
 • Gedragstherapie (straffen en belonen, sociale vaardigheden);
 • Cognitieve therapie (werken aan gedachten en gevoelens die zorgen voor bepaald gedrag bij bepaalde gebeurtenissen);
 • Systeemtherapie (familierelaties, school, vrienden, communicatie);
 • Oplossingsgerichte therapie (aandacht voor de oplossing i.p.v. voor het probleem);
 • Speltherapie;
 • MatriXmethodiek, gesprekstechniek angsten, trauma’s, vol hoofd;
 • Oefeningen weerbaarheidstraining ‘jongens en meisjes in hun kracht’.
Loopbaan Kristel | KOM Kinderpraktijk

Wanneer meld ik mijn kind aan?

Er zijn tal van redenen om een kind aan te melden voor therapie, coaching of leerbegeleiding. De meest voorkomende kwesties hebben te maken met:

 • Onvoldoende zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld;
 • Faalangst, verlegenheid en/of veel piekeren;
 • Angst en/of paniek;
 • Scheidingsproblematiek;
 • Verlieservaring en/of rouwverwerking;
 • Pesten en gepest worden;
 • Slaapproblemen en/of nachtmerries;
 • Onverklaarbare buik- en hoofdpijn;
 • Gedragsproblemen en/of problemen op school;
 • Boosheid;
 • Somberheid;
 • Traumatische gebeurtenissen;
 • Leermoeilijkheden, een andere leerstijl en/of examenvrees;
 • Omgang met bijzondere eigenschappen, zoals AD(H)D, autisme, hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid.
Aanmelding Integratieve Therapie | KOM Kinderpraktijk