rekenen

Rekenen

Is je kind altijd als laatste klaar met rekenen? Krijgt het de sommen maar niet geautomatiseerd? Heeft het moeite met de tafels onthouden? Blijft het moeite hebben met klokkijken? Begrijpt het niets van breuken, procenten of andere nieuwe onderwerpen die op school aan bod komen?

Het kunnen rekenen is afhankelijk van een groot aantal vaardigheden:

telvaardigheid
getalbegrip
kennis van rekenhandelingen
vertalen van een probleem in rekenhandelingen

Kinderen met rekenproblemen  hebben meestal een hekel aan rekenen, zijn moeilijk te motiveren, worden vaak onzeker of faalangstig. Op tijd hulp inschakelen zorgt niet alleen voor het beter onder de knie krijgen van de rekenvaardigheden, maar zorgt ook dat het kind beter in zijn/haar vel komt te zitten.

Als u uw kind aanmeldt voor rekenbegeleiding dan kijk ik eerst waar de hiaten zitten m.b.t. het rekenen.  We kunnen zo een plan op maat maken. HGerelateerde afbeeldinget is belangrijk dat er één strategie wordt aangeleerd. Er wordt ook rekening gehouden met de methode die op de school wordt gebruikt. Ouders worden betrokken bij de begeleiding zodat er thuis op dezelfde manier wordt geoefend. Veel kinderen hebben baat bij visuele ondersteuning. We maken bijvoorbeeld een boekje waar ze alle rekenstrategieën in terug kunnen vinden. Tijdens het oefenen worden alle zintuigen ingezet. Bijvoorbeeld door te springen bij de tafels of het honderdveld en de getallenlijn op de grond te gebruiken. Door het gebruik van alle zintuigen beklijft de stof vaak sneller. Tevens maakt het rekenen ook veel leuker!

 

Tips om rekenen thuis te oefenen

Ik krijg van ouders vaak de vraag: “Hoe lang kan ik rekenen met mijn kind oefenen”? 
Veel ouders hebben het gevoel dat hun kind al zoveel moet en willen hun kind
niet overbelasten door thuis te lang te oefenen.

Een goed uitgangspunt is om in groep 3 kinderen 10 minuten per keer te laten oefenen.
Per groep kun je daar steeds 10 minuten bij optellen.  Dus bijvoorbeeld een kind in groep 5 zou per keer 30 minuten aan oefenen kunnen besteden. Om de dag even oefenen is veel effectiever dan in een paar dagen een heel oefenboek door te nemen.  Zo kan je kind zich goed concentreren en met een blij gevoel stoppen met oefenen.

Rekenen hoeft niet altijd uit een boekje achter het bureau. Via alledaagse situaties leert een kind heel veel. Laat het helpen met eten koken, een recept lezen en alles laten afwegen is een goede oefening. Of laat ze betalen in de winkel en het geld natellen wat ze terug hebben gekregen. Is uw kind bezig met klokkijken, stel dan regelmatig vragen over de tijd.  Speel samen spelletjes waar rekenen in zit, denk aan ganzenbord, monopoly, rummikub, yahtzee. Tafels oefenen kan bijvoorbeeld uitdagend worden door de tafels te springen op de trampoline of de tafelsommen op de traptreden te leggen. Bij het naar boven en beneden lopen kunnen de tafels worden geoefend. Of denk aan het leren van de tafels op muziek. Ook op deze manier maak je weer gebruik van alle zintuigen.

Thuis bezig zijn met rekenen moet vooral een plezierige bezigheid zijn. Het is prettig voor een
kind om iets te doen wat het kan; het zelfvertrouwen van kinderen groeit van succeservaringen
en daardoor zullen ze op school weer makkelijker grotere uitdagingen aangaan. Leg de lat daarom niet te
hoog bij het oefenen thuis. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leeftijd, het niveau en de
belevingswereld van uw kind. Zorgt u daarbij voor een ontspannen sfeer en geef complimentjes.