Ouderbegeleiding

Wat is het?

Ouderbegeleiding wordt naast de hulpverlening aan uw kind ingezet. In de oudergesprekken bespreken we de voortgang van de hulpverlening aan uw kind. Wanneer uw kind nog erg jong is kan er ook voor worden gekozen om alleen oudergesprekken in te zetten. .

Bij de ouderbegeleiding ondersteunen wij u in hoe u met de problemen van uw kind kunt omgaan, zodat de ontwikkeling van het kind weer goed kan verlopen. Tijdens de gesprekken wordt gekeken welke situaties moeilijk zijn in de opvoeding. Samen kijken we wat u kan veranderen zodat er thuis minder problemen zijn in de sociale omgeving. We houden rekenin met de problematiek van uw zoon of dochter. Indien nodig kan er ook contact worden gezocht met school of andere hulpverleners. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Werkwijze

De doelen van de ouderbegeleiding kunnen voor ouders verschillend zijn. In overleg bespreken we wat de belangrijkste doelen zijn om bij aan te sluiten.

Voorbeelden van doelen zijn:
 het leren accepteren van de (on)mogelijkheden van uw kind;
 meegroeien met de verandering van uw kind;
 bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind;
 leren onderscheiden wat er bij uw kind ligt, wat bij u en wat bij de omstandigheden.