MatriXmethode

MatriXen

In onze maatschappij worden veel eisen gesteld aan kinderen en jongeren. Veel kinderen lopen hierdoor vast en ervaren mentale problemen. Denk bijvoorbeeld aan drukke hoofden, faalangst, leerproblemen, onverwerkte emoties, psychosomatische klachten, angsten en trauma’s. Het is belangrijk dat een kind zelf weer regisseur wordt over het eigen hoofd. De MatriXmethode is een tool die hiervoor in kan worden gezet. De methode is tevens toe te passen bij volwassenen.

De matriXmethode is een gesprekstechniek die in 1991 is ontwikkeld door Ingrid Stoop. Het is een manier van vragen stellen waarmee je mensen helpt om zelf de oplossing voor hun probleem te ontdekken en in te zetten. Er wordt inzichtelijk gemaakt  wat er in het hoofd van de cliënt gebeurt. Ook wordt ontdekt hoe de cliënt zelf niet-efficiënte strategieën kan vervangen door efficiënte strategieën. Het is een bewezen methode die kan worden ingezet om mentale problemen op te lossen en te voorkomen. Het mooie van de methode is dat de oorzaak of inhoud van het probleem niet hoeft te worden verteld.

Wat is de achterliggende gedachte van de MatriXmethode?
Elk mentaal probleem is in wezen een strategie van een beleving. Zowel leerproblemen, angsten, emoties, psychosomatische klanten en een vol hoofd.

Denk daarbij aan het volgende:

  1. Bij leerproblemen en een vol hoofd bedenkt de persoon een handige, eigen manier om informatie denkbeeldig een plek te geven in het hoofd;
  2. Bij angsten, emoties en psychosomatische klachten wordt de herinnering van een nare gebeurtenis in het verleden of in de toekomst geneutraliseerd en vervangen door een positieve beleving.

Wat is de achterliggende gedachte van de MatriXmethode?
Elke beleving kun je zien, horen, voelen of denken. Dit is heel persoonlijk en uniek. Alleen de persoon zelf met het probleem ziet dit plaatje, hoort het geluid, ervaart het gevoel of heeft de gedachte. De MatriXmethode helpt de persoon – door het stellen van de juiste vragen – om zich bewust te worden van de strategie van de beleving.

Bij angsten, trauma’s, PTSS, psychosomatische klachten en emoties worden deze geneutraliseerd. De lading wordt eraf gehaald door de strategie te vervangen door een andere (neutrale) strategie. Bij leerproblemen en een vol hoofd bedenkt de persoon zelf een handigere manier om informatie te verwerken, op te slaan, te onthouden en terug te vinden.

Waarom werkt de MatriXmethode?
Ieder mens heeft onbewust zijn eigen strategie voor het opslaan van ervaringen en informatie. Door het stellen van de juiste vragen geef je mensen inzicht in hun strategie. Vervolgens leer je ze om verbeteringen aan te brengen, waardoor blokkades verdwijnen en het leervermogen toeneemt.Wat is de kracht van de MatriXmethode?
De kracht van de methode is dat het veel verder gaat dan gedrag. De persoon zelf maakt helder wat er in het hoofd omgaat en welke overtuigingen er ten grondslag liggen aan het gedrag. Dáár vindt de verandering plaats. Met als gevolg dat het effect blijvend is en het probleem is opgelost.

Hoe weet je dat de MatriXmethode werkt?
Als je de methode nauwkeurig toepast, op de juiste momenten de juiste vragen stelt en zorgvuldig naar de antwoorden luistert, zie je meteen resultaat. Er gebeurt iets met de persoon dat zichtbaar, merkbaar en meetbaar is. Schouders ontspannen, ogen gaan stralen, een diepe zucht ontsnapt. Er wordt vaak rust en ruimte ervaren en het gevoel dat ‘het klaar is, weg is, geen lading meer heeft’.

Wat is het verschil tussen de MatriXmethode en EMDR?
De persoon neutraliseert zelf de eigen strategie van de beleving in het nu van het trauma. Zonder herbeleving van het probleem en zonder tranen. Er komen ook geen hulpmiddelen aan te pas. Na een interventie van maximaal 30 minuten per fragment is de negatieve lading voorgoed van die gebeurtenis af. Het trauma wordt als een neutraal feit opgeslagen in het langetermijngeheugen.

MatriXmethode in de praktijk
Ik pas de methode regelmatig toe bij verschillende soorten hulpvragen, zowel op het gebied van leerbegeleiding (bijvoorbeeld bij een visuele leerstijl) als tijdens een sessie Kinder- en Jeugdtherapie. Het is een methode die heel goed kan worden ingezet naast andere methodes/ interventies.

 

Leren HOE te leren

Tijdens de leerbegeleiding kan het zijn dat we erachter komen dat je  kind een andere leerstijl heeft waardoor het informatie niet goed kan onthouden en moeite heeft om de informatie op een handige manier op te slaan. De matriXmethode kan toegepast worden om te leren hoe je de basisinformatie op een handige manier kan opslaan op de eigen manier, zodat het ook weer wordt terug gevonden. Denk aan het opslaan van de  tafels, cijfers 1-100, splitsingen, klok, alfabet, dagen van de week, maanden van het jaar , woorden schrijven.

Voor wie precies?
De training is bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld taal- en rekenzwakte, dyslexie, dyscalculie, beelddenkers, een ‘druk, vol hoofd’, hooggevoeligheid (HSP) en hoogbegaafdheid (HB).

Hoe werkt het?
Eigenlijk komt het kortweg neer op ruimte scheppen in een vol hoofd en het handig leren opslaan van informatie. Vergelijk het hoofd simpelweg met een kast: als je daar maar spullen in blijft stoppen zonder dat slim op te ruimen, zit de kast al snel vol én kan je niks meer terugvinden.