Leerbegeleiding

Leerbegeleiding

Wat is het?

Door verschillende oorzaken kunnen kinderen leerachterstanden oplopen. Door het geven van remedial teaching of studiebegeleiding krijgt uw kind extra individuele begeleiding, gericht op de specifieke leerproblemen die het ervaart.

Voor wie?

Remedial teaching en studiebegeleiding is bedoeld voor leerlingen van de basisschool en leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Werkwijze

Indien nodig brengen we door middel van een diagnostisch onderzoek  het leerniveau verder in kaart. Er wordt een handelingsplan opgesteld voor een periode van 10 weken. Na 10 weken wordt besproken of verlenging wenselijk is. Uw kind krijgt een map mee waarin huiswerk zit. We werken samen met ouders en school. Door middel van een logboek wordt er gecommuniceerd.

Aandachtsgebieden voor aanmelding

Rekenen/ dyscalculie
Spelling/ dyslexie,
(Begrijpend) lezen/ dyslexie
Automatiseringsproblemen
Huiswerk leren plannen en taakaanpak
Studiebegeleiding
Persoonlijke denk- en leerstijl (hoe leer je?)
Beelddenken/ visuele leerstijl
Werkgeheugen
Weinig motivatie en zelfvertrouwen, onderpresteren

Waarom KOM?

Praktijk KOM onderscheid zich, door bij het bieden van de leerbegeleiding, uit te gaan van de sterke kanten van uw kind. Dit in combinatie met een positieve benadering zorgt voor het vergroten van het zelfvertrouwen van uw zoon of dochter.