Kwaliteit bij KOM

Bij KOM Kinderpraktijk staat kwaliteit voorop. Lees hier meer over onder andere de wachttijden, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten,  klachtenregeling en samenwerkingen.

Kwaliteit | KOM Kinderpraktijk

Kwaliteit bij KOM

Bij KOM Kinderpraktijk staat kwaliteit voorop. Lees hier meer over onder andere de wachttijden, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten,  klachtenregeling en samenwerkingen.

Kwaliteit | KOM Kinderpraktijk

Wachttijden

Vanzelfsprekend doe ik er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. De actuele wachttijd voor integratieve kinder- en jeugdtherapie bij KOM Kinderpraktijk is momenteel 4 tot 6 weken.

Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling, we gaan dus direct aan de slag met een oplossing, verwerking of aanpak om jouw kind (weer) krachtiger en zelfverzekerder te laten voelen.

Kristel Roes | KOM Kinderpraktijk
Kwaliteit Kindertherapie | KOM Kinderpraktijk

Beroepsverenigingen

Praktijk KOM is aangesloten bij de VIT (vereniging van integraal therapeuten) en is lid van de overkoepelende organisatie RBCZ.  De RBCZ registreert en certificeert  beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau). RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Praktijk KOM is ook geregistreerd in het SKJ register (kwaliteitsregister jeugd).

Logo Vit | KOM Kinderpraktijk
Logo RBCZ | KOM Kinderpraktijk
Logo S.C.A.G. | KOM Kinderpraktijk
Logo Kwaliteitsregister Jeugd | KOM Kinderpraktijk

Wachttijden

Vanzelfsprekend doe ik er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. De actuele wachttijd voor integratieve kinder- en jeugdtherapie bij KOM Kinderpraktijk is momenteel 4 tot 6 weken.

Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling, we gaan dus direct aan de slag met een oplossing, verwerking of aanpak om jouw kind (weer) krachtiger en zelfverzekerder te laten voelen.

Kristel Roes | KOM Kinderpraktijk

Beroepsverenigingen

Praktijk KOM is aangesloten bij de VIT (vereniging van integraal therapeuten) en is lid van de overkoepelende organisatie RBCZ.  De RBCZ registreert en certificeert  beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau). RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Praktijk KOM is ook geregistreerd in het SKJ register (kwaliteitsregister jeugd).

Kwaliteit Kindertherapie | KOM Kinderpraktijk
Logo Vit | KOM Kinderpraktijk
Logo RBCZ | KOM Kinderpraktijk
Logo S.C.A.G. | KOM Kinderpraktijk
Logo Kwaliteitsregister Jeugd | KOM Kinderpraktijk

Klachtenregeling en privacy

Klachtenregeling
Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. De eerste stap bij een klacht is dit samen bespreken, maar mochten we er niet uitkomen kan je bij de SCAG terecht, neem de uitgebreide klachtenregeling door voor meer informatie.

Lidnummer VIT 716.21.A. (sector/vakgroep Kindertherapeut/Jongerentherapeut)
Licentienummer RBCZ 180028R
AGB Praktijkcode 90-056942
AGB Zorgverlenerscode 90-048382
SKJ 100022389

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van jouw kind en gegevens over mogelijk de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen, lees voor meer informatie het uitgebreide privacydocument.

Kwaliteit KOM Doesburg | KOM Kinderpraktijk
Kwaliteit praktijk | KOM Kinderpraktijk

Samenwerking en partners

Samenwerking
KOM Kinderpraktijk zit in het paramedisch centrum van Fysiokort. Hierdoor is het mogelijk om snel door te verwijzen naar o.a. een (kinder)fysiotherapeut, een logopediste of diëtiste zodat een kind op korte termijn de hulp krijgt die het nodig heeft. Op deze manier blijven de lijnen tussen de hulpverleners kort. Ook werkt KOM nauw samen met scholen, het jeugdteam (Doesburg) en huisartsen, zodat het kind en zijn systeem door samenwerking zo goed mogelijk te helpen zijn. Ook is KOM Kinderpraktijk aangesloten bij Project LijV, en KJRA (Vereniging Kinder- en Jeugdpraktijken regio Arnhem) en
Cooperatie IJsselstromen (geïntegreerde eerstelijns zorg).

Partners
Fysiotherapie FysioKort in Doesburg | Logopedisch Centrum Renes in Dieren en Doesburg | Diëtiste Voeding en Zo in Dieren en Doesburg | Kinderfysio Doesburg in Doesburg |  Cool2bfit | MatriXmethode Instituut | Centrum Jeugd en Gezin | Jeugdteam Gemeente Doesburg | Orthopedagogen |  Psychologen | Huisartsen | Basisscholen | Naschoolse opvang | Sportclubs in Doesburg en omgeving.

Klachtenregeling en privacy

Klachtenregeling
Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. De eerste stap bij een klacht is dit samen bespreken, maar mochten we er niet uitkomen kan je bij de SCAG terecht, neem de uitgebreide klachtenregeling door voor meer informatie.

Lidnummer VIT 716.21.A. (sector/vakgroep Kindertherapeut/Jongerentherapeut)
Licentienummer RBCZ 180028R
AGB Praktijkcode 90-056942
AGB Zorgverlenerscode 90-048382

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van jouw kind en gegevens over mogelijk de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen, lees voor meer informatie het uitgebreide privacydocument.

Kwaliteit KOM Doesburg | KOM Kinderpraktijk

Samenwerking en partners

Samenwerking
KOM Kinderpraktijk zit in het paramedisch centrum van Fysiokort. Hierdoor is het mogelijk om snel door te verwijzen naar o.a. een (kinder)fysiotherapeut, een logopediste of diëtiste zodat een kind op korte termijn de hulp krijgt die het nodig heeft. Op deze manier blijven de lijnen tussen de hulpverleners kort. Ook werkt KOM nauw samen met scholen, het jeugdteam (Doesburg) en huisartsen, zodat het kind en zijn systeem door samenwerking zo goed mogelijk te helpen zijn. Ook is KOM Kinderpraktijk aangesloten bij Project LijV, en KJRA (Vereniging Kinder- en Jeugdpraktijken regio Arnhem) en
Cooperatie IJsselstromen (geïntegreerde eerstelijns zorg).

Partners
Fysiotherapie FysioKort in Doesburg | Logopedisch Centrum Renes in Dieren en Doesburg | Diëtiste Voeding en Zo in Dieren en Doesburg | Kinderfysio Doesburg in Doesburg |  Cool2bfit | MatriXmethode Instituut | Centrum Jeugd en Gezin | Jeugdteam Gemeente Doesburg | Orthopedagogen |  Psychologen | Huisartsen | Basisscholen | Naschoolse opvang | Sportclubs in Doesburg en omgeving.

Kwaliteit praktijk | KOM Kinderpraktijk