Kwaliteit

Beroepsvereniging

Praktijk KOM is aangesloten bij de VvvK (vereniging van en voor kindertherapeuten) en is lid van de overkoepelende organisatie RBCZ.  De RBCZ registreert en certificeert  beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau).  RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.  Voor meer informatie: www.vvvk.nl en www.rbcz.nu

Praktijk KOM is tevens geregistreerd in het SKJ register (kwaliteitsregister jeugd). Voor meer informatie: https://skjeugd.nl

Klachtenregeling

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Voor meer informatie: www.scag.nl

Lidnummer ABvC 117748
Licentienummer RBCZ 180028R
AGB Praktijkcode 90-056942
AGB Zorgverlenerscode 90-048382

Samenwerking

Praktijk KOM zit in het paramedisch centrum Fysiokort. Dit maakt het mogelijk dat er snel doorverwezen kan worden naar o.a. een (kinder)fysiotherapeut, een logopediste of diëtiste zodat een kind op korte termijn de hulp krijgt die het nodig heeft. De lijnen tussen de hulpverleners blijven zo kort. Ook werkt praktijk KOM nauw samen met scholen, het jeugdteam (Doesburg) en huisartsen, zodat het kind en zijn systeem door samenwerking zo goed mogelijk geholpen kan worden. Tevens is praktijk KOM aangesloten bij het project Cool2bfit.

Partners

Fysiotherapie FysioKort, in Doesburg Logopedisch centrum Renes, in Dieren en Doesburg Diëtiste, Voeding en Zo, in dieren en Doesburg Kinderfysiotherapie, in Doesburg Cool2bfit MatriXmethode instituut Centrum Jeugd en Gezin, jeugdteam,  gemeente Doesburg Orthopedagogen Psychologen Huisartsen Basisscholen Doesburg en omgeving