Kwaliteit

Beroepsvereniging

Praktijk KOM is aangesloten bij de VIT (vereniging van integraal therapeuten) en is lid van de overkoepelende organisatie RBCZ.  De RBCZ registreert en certificeert  beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau).  RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.  Voor meer informatie: www.vvvk.nl en www.rbcz.nu

Praktijk KOM is tevens geregistreerd in het SKJ register (kwaliteitsregister jeugd). Voor meer informatie: https://skjeugd.nl

Klachtenregeling

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Mocht er een klacht zijn dat is de eerste stap om het samen te bespreken. Als we er samen niet uitkomen kun je bij de SCAG terecht. Voor meer informatie: www.scag.nl

Lidnummer VIT 716.21.A. (sector/vakgroep Kindertherapeut/Jongerentherapeut)
Licentienummer RBCZ 180028R
AGB Praktijkcode 90-056942
AGB Zorgverlenerscode 90-048382

Wachttijden

We doen er alles aan om onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Hieronder vindt u de actuele wachttijden. Voor integratieve Kinder- en Jeugdtherapie geldt een wachttijd van 0 tot 2 weken. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling

Samenwerking

Praktijk KOM zit in het paramedisch centrum Fysiokort. Dit maakt het mogelijk dat er snel doorverwezen kan worden naar o.a. een (kinder)fysiotherapeut, een logopediste of diëtiste zodat een kind op korte termijn de hulp krijgt die het nodig heeft. De lijnen tussen de hulpverleners blijven zo kort. Ook werkt praktijk KOM nauw samen met scholen, het jeugdteam (Doesburg) en huisartsen, zodat het kind en zijn systeem door samenwerking zo goed mogelijk geholpen kan worden. Tevens is praktijk KOM aangesloten bij het project Cool2bfit. Praktijk KOM is aangesloten bij: KJRA  Vereniging Kinder- en Jeugdpraktijken regio Arnhem, http://kjra.nl/ Cooperatie Ijsselstromen, geintegreerde eerstelijns zorg, http://ijsselstromen.nl/

Partners

Fysiotherapie FysioKort, in Doesburg Logopedisch centrum Renes, in Dieren en Doesburg Diëtiste, Voeding en Zo, in dieren en Doesburg Kinderfysiotherapie, in Doesburg Cool2bfit MatriXmethode instituut Centrum Jeugd en Gezin, jeugdteam,  gemeente Doesburg, Orthopedagogen, Psychologen, Huisartsen, Basisscholen, Naschoolse opvang, Sportclubs in Doesburg en omgeving