Klachtenregeling

Als kindertherapeut zal ik alles in het werk stellen om jouw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat je toch een klacht hebt. Wanneer je dit met mij communiceert, zal ik uiteraard mijn best doen om voor jou en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer wij er samen niet uitkomen, kunt je gebruik maken van de onderstaande klachtenprocedure:

  1. Algemeen

1.1 Wanneer jouw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij als kindertherapeut en wij komen er samen niet uit, kan over die handeling een klacht worden ingediend door jou als ouder/verzorger.

1.2 De klacht dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen, schriftelijk te worden ingediend bij mij.

1.3 Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van zeven jaar.

  1. Klachtencommissie

2.1 Bij onvrede of klacht kun je contact opnemen met de beroepsvereniging VvvK  (www.vvvk.nl). Zij laten de klachtenfunctionaris contact met je opnemen. De VvvK heeft een aansluiting bij de S.C.A.G. zie ook onderstaande afbeelding van de cliëntenfolder: “U heeft een klacht. Wat nu?”

2.2 Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor je onbevredigend is, kun je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Op geschillencommissie.nl staat informatie hoe je een klacht kan indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

2.3 De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over jouw klacht.

Alle behandelaren hebben een eigen klachtenregeling.
Waarnemer Fay Senhorst  – aangesloten bij Klachtenportaal Zorg: https://klachtenportaalzorg.nl/client-patient

In samenwerking met onderzoeksbureau SOFFOS kan praktijk KOM haar cliënten  vragen om een vragenlijst in te vullen over de cliënttevredenheid betreffende de behandeling, zodat wij het effect van onze behandelingen goed in kaart kunnen brengen.

Praktijk KOM stelt jaarlijks een openbaar klachtenjaarverslag op, gebaseerd op de klachtenregeling Jeugdwet.

Klachtenregeling SCAG