Spelling

Wat biedt KOM?
Tijdens de sessie breng ik eerst in kaart welke spellingcategorieën onvoldoende beklijven. Hiervoor neem ik het PI dictee af en bekijk ik de Cito gegevens. De categorieën en regels die het kind nog onvoldoende beheerst, gaan we vervolgens verder inoefenen. Hierbij houd ik rekening met de regels die de school aanreikt.

Ook maak ik gebruik van de RT methode spellingsprint en taal in blokjes. Daarmee leer ik het kind op een gestructureerde manier nieuwe categoriewoorden en regels. Hierbij schakel ik zowel het visuele als het auditieve en motorische kanaal van het kind in. Herhaling en inslijpen van de eerder geoefende categorieën is ook belangrijk. bijvoorbeeld door een dagelijks auditieve oefening die gekoppeld is aan een oefendictee. Dit oefendictee is overigens geen controle, maar juist een oefening om het auditieve aspect te oefenen. Ook als ouder is het slim om deze woorden thuis te herhalen.

Hulp bij Spelling | KOM Kinderpraktijk

Spelling

Wat biedt KOM?
Tijdens de sessie breng ik eerst in kaart welke spellingcategorieën onvoldoende beklijven. Hiervoor neem ik het PI dictee af en bekijk ik de Cito gegevens. De categorieën en regels die het kind nog onvoldoende beheerst, gaan we vervolgens verder inoefenen. Hierbij houd ik rekening met de regels die de school aanreikt.

Ook maak ik gebruik van de RT methode spellingsprint en taal in blokjes. Daarmee leer ik het kind op een gestructureerde manier nieuwe categoriewoorden en regels. Hierbij schakel ik zowel het visuele als het auditieve en motorische kanaal van het kind in. Herhaling en inslijpen van de eerder geoefende categorieën is ook belangrijk. bijvoorbeeld door een dagelijks auditieve oefening die gekoppeld is aan een oefendictee. Dit oefendictee is overigens geen controle, maar juist een oefening om het auditieve aspect te oefenen. Ook als ouder is het slim om deze woorden thuis te herhalen.

Hulp bij Spelling | KOM Kinderpraktijk

Formuleer je hulpvraag

Wil je hulp bij spelling? Of sluit een andere hulpvraag (toch) beter aan?
NAAR HULPVRAGEN

Overleg bij twijfel

Iedere hulpvraag is uniek en verschilt in complexiteit. Wil je vrijblijvend overleggen? NEEM CONTACT OP

Aan de slag met spelling

Welke doelen staan centraal en wat wil je leren met betrekking tot spellingmethoden? MAAK EEN AFSPRAAK

Formuleer je hulpvraag

Wil je hulp bij spelling? Of sluit een andere hulpvraag (toch) beter aan?
NAAR HULPVRAGEN

Overleg bij twijfel

Iedere hulpvraag is uniek en verschilt in complexiteit. Wil je vrijblijvend overleggen? NEEM CONTACT OP

Aan de slag met spelling

Welke doelen staan centraal en wat wil je leren met betrekking tot spellingmethoden? MAAK EEN AFSPRAAK

Wat zijn spellingproblemen?

Kinderen met spellingproblemen hebben vaak moeite met deelvaardigheden, bijvoorbeeld auditieve analyse (hakken en plakken) of het onthouden van de klanktekenkoppeling. Ze hebben moeite om de spellingregels te onthouden of om deze zelfstandig toe te passen.

Sommige kinderen hebben ‘alleen maar’ spellingproblemen en kunnen wel voldoende lezen. Een ander (kleiner) deel van de kinderen is dyslectisch. Spellingproblemen komen in onze hele samenleving voor: van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs, bij volwassenen en bij dyslectici en niet-dyslectici.

De meest opvallende oorzaken voor spellingzwakte houden verband met de aangereikte spellingstof. Zonder twijfel oefenen en werken de kinderen hard aan spelling en biedt de school de spellinglessen gestructureerd aan. Toch komen huidige spellingmethodes niet altijd voldoende tegemoet aan de essentie: het uit het hoofd opschrijven van auditief aangeboden woorden.

Spelling | KOM Kinderpraktijk
Spellingmethode | KOM Kinderpraktijk

Auditieve spellingmethode

Voor het auditief aanbieden van woorden zijn verschillende vaardigheden nodig zoals:

 • Kennis van letters en klanken;
 • Horen en categoriseren van het soort klank (lange of korte klank?);
 • Analyseren van woorden in letters of klankgroepen;
 • Onthouden van de lettervolgorde bij het opschrijven;
 • Goed kunnen schrijven;
 • Onthouden en toepassen van spellingregels;
 • Controle en een kritische houding.

Deze vaardigheden vragen een goede instructie en begeleiding. Spellingzwakke kinderen hebben nog meer specifieke oefening en herhaling nodig om van spelling een geautomatiseerd proces te maken. De huidige methodes voorzien vaak nog onvoldoende in deze behoefte, zo komt bijvoorbeeld een nieuwe spellingscategorie gedurende een week aan bod. Leerlingen scoren over het algemeen goed, omdat de woorden vers in het geheugen zitten. Op de langere termijn kost het de kinderen meer moeite om de juiste strategie te kiezen en te gebruiken. Het kind valt dan terug in het ‘op de gok’ noteren van het woord, kijken of het er goed uitziet en dan eventueel achteraf een verbetering aanbrengen.

Wat zijn spellingproblemen?

Kinderen met spellingproblemen hebben vaak moeite met deelvaardigheden, bijvoorbeeld auditieve analyse (hakken en plakken) of het onthouden van de klanktekenkoppeling. Ze hebben moeite om de spellingregels te onthouden of om deze zelfstandig toe te passen.

Sommige kinderen hebben ‘alleen maar’ spellingproblemen en kunnen wel voldoende lezen. Een ander (kleiner) deel van de kinderen is dyslectisch. Spellingproblemen komen in onze hele samenleving voor: van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs, bij volwassenen en bij dyslectici en niet-dyslectici.

De meest opvallende oorzaken voor spellingzwakte houden verband met de aangereikte spellingstof. Zonder twijfel oefenen en werken de kinderen hard aan spelling en biedt de school de spellinglessen gestructureerd aan. Toch komen huidige spellingmethodes niet altijd voldoende tegemoet aan de essentie: het uit het hoofd opschrijven van auditief aangeboden woorden.

Spelling | KOM Kinderpraktijk

Auditieve spellingmethode

Voor het auditief aanbieden van woorden zijn verschillende vaardigheden nodig zoals:

 • Kennis van letters en klanken;
 • Horen en categoriseren van het soort klank;
 • Analyseren van woorden in letters of klankgroepen;
 • Onthouden van de lettervolgorde bij het opschrijven;
 • Goed kunnen schrijven;
 • Onthouden en toepassen van spellingregels;
 • Controle en een kritische houding.

Deze vaardigheden vragen een goede instructie en begeleiding. Spellingzwakke kinderen hebben nog meer specifieke oefening en herhaling nodig om van spelling een geautomatiseerd proces te maken. De huidige methodes voorzien vaak nog onvoldoende in deze behoefte, zo komt bijvoorbeeld een nieuwe spellingscategorie gedurende een week aan bod. Leerlingen scoren over het algemeen goed, omdat de woorden vers in het geheugen zitten. Op de langere termijn kost het de kinderen meer moeite om de juiste strategie te kiezen en te gebruiken. Het kind valt dan terug in het ‘op de gok’ noteren van het woord, kijken of het er goed uitziet en dan eventueel achteraf een verbetering aanbrengen.

Spellingmethode | KOM Kinderpraktijk