Echtscheiding

Echscheiding

Een (echt) scheiding is zowel voor kinderen als voor ouders een moeilijke periode. Als ouder heb je vaak veel vragen: ‘Hoe en wanneer vertel ik het aan mijn kind’. ‘Hoe kan ik mijn kind als beste ondersteunen in deze moeilijke periode’. Als ouders gaan scheiden verandert er veel voor ouders en kinderen. Hoe jonger een kind is hoe meer invloed een verandering kan hebben. Kinderen hechten aan duidelijkheid, dat geeft vertrouwen. Als er een scheiding plaats vindt kan er veel veranderen voor een kind. Vaak moet een kind verhuizen of krijgt er een tweede huis bij. Het moet wennen aan een ouder die afwezig is, of een ouder die meer moet gaan werken en dus ook vaker afwezig is. Maar ook alle gewone dagelijkse dingen veranderen. Gewone dingen als samen eten of een verhaaltje voor het slapen gaan zijn plotseling niet meer het zelfde. Een scheiding kan bij kinderen veel uiteenlopende gevoelens oproepen. Na de scheiding kunnen kinderen veel verdriet laten zien maar ook angst voor de onbekende situatie en soms ook boosheid naar de ouders toe. Bijvoorbeeld doordat het kind zich in de steek gelaten voelt door een ouder of omdat er een derde persoon in het gezin komt. Maar soms zijn kinderen na een scheiding ook opgelucht en tevreden omdat er een eind is gekomen aan een  periode van veel ruzies in huis. Deze gevoelens zijn zowel voor het kind, de ouders en de omgeving vaak minder goed te begrijpen. Van deze gevoelens kunnen kinderen zeer in de war raken en opnieuw erg verdrietig en boos worden. Een kind wil namelijk helemaal niet blij of opgelucht zijn met het vertrek van een ouder. Kinderen kunnen erg in de war raken van hun tegengestelde gevoelens na een scheiding. Daarnaast is er ook een groep kinderen die heel weinig emoties laten zien. De scheiding lijkt hun weinig te kunnen schelen, maar meestal is het tegendeel waar. Vaak stellen kinderen zich zo op om de ouders te ontzien. Deze kinderen gedragen zich dan ook vaak extra lief of trekken zich erg terug om de ouders niet tot last te zijn. Ieder kind heeft zijn eigen manier van reageren. Dit wordt beïnvloed door een hoop factoren waaronder de leeftijd van het kind, de relatie met de ouders en de manier waarop de ouders het kind steunen tijdens de scheiding.

Door loyaliteitsconflicten, verdriet, angst of onzekerheid kunnen kinderen tijdelijke of langer aanhoudende klachten vertonen. Opnieuw bedplassen, psychosomatische klachten als buikpijn of hoofdpijn, slecht slapen, gauw boos of driftig worden, bang zijn. Oudere kinderen hebben na de echtscheiding vaker concentratieproblemen en/of achteruitgaande prestaties op school. Wanneer je kind problemen blijft ondervinden door de gevolgen van de scheiding is het goed om hulp te zoeken. Wellicht is het mogelijk om binnen de omgeving van het kind (op school, in de vriendenkring of familie) een persoon te vinden waar hij mee kan praten. Wanneer dit niet helpt, is het raadzaam om hulp in te roepen van een kindertherapeut. In mijn praktijk besteden we aandacht aan de gevoelens rondom de scheiding door er over te praten, schrijven, tekenen of de scheiding na te spelen. Ook maken we vaak een systeemopstelling. Beide ouders worden betrokken bij het traject.

Tips bij echtscheiding

Veel ouders zien er tegenop om hun kinderen te vertellen dat ze uit elkaar gaan.
Vertel samen met je partner dat jullie uit elkaar gaan en vertel en benadruk dat jullie beiden van de kinderen blijven houden. Bespreek de gebeurtenissen op een manier dat past bij het begripsniveau van het kind. Zorg ervoor dat ook de school/ kinderdagverblijf op de hoogte wordt gesteld.

Schakel zo snel mogelijk een mediator in, de deskundige hulp van een mediator kan diverse problemen voorkomen. De mediator kan helpen om voorlopige afspraken te maken en hoe die te vertellen aan de kinderen. Kijk ook of jullie hulp in kunnen roepen van mensen die je tot steun kunnen zijn in de omgeving, bijvoorbeeld familie of vrienden.

Als ouder wil je je kind ondersteunen, maar je hebt ook te maken met je eigen gevoelens. Laat kinderen deelnemen aan je verdriet als je dit hebt, maar betrek hen niet bij bittere gevoelens of wrok. Verzeker je kinderen steeds weer van je liefde en je steun en sta je kind toe om over de echtscheiding te praten- maak er geen taboe onderwerp van. Vertel je kinderen geen dingen die ze later weer uit hun hoofd moeten zetten, bijvoorbeeld dat hun vader/ moeder weer terug zal komen. Haal in het bijzijn van de kinderen de andere ouder niet naar beneden.

Bereid kinderen voor op alle veranderingen. Voorspelbaarheid is belangrijk voor het veiligheidsgevoel van kinderen. Laat kinderen hun verdriet  op hun eigen manier verwerken.  Een Kinder- en jeugdtherapeut kan ondersteuning bieden bij het verwerken van het verdriet. Kinderen kunnen hun gevoelens, angsten en zorgen kwijt over wat ze meemaken. Verder worden de wensen van de kinderen ten aanzien van de zorg- of omgangsregeling besproken met de ouders. Die kunnen daar dan rekening mee houden bij het vastleggen van hun ouderschapsplan. Het uiteindelijke doel is de kinderen te helpen greep op hun situatie te krijgen, waardoor ze weer verder kunnen met hun leven