(Begrijpend) lezen

(Begrijpend) lezen

Is uw kind niet gemotiveerd om te lezen en gaat het leestempo maar niet omhoog?

Er zijn verschillende oorzaken voor leesproblemen:

Er kan sprake zijn van een instructieprobleem. Het kind heeft dan op school niet de aandacht of de instructie gekregen die het nodig had om te leren lezen.

Het is mogelijk dat er sprake is van een meer algemeen leerprobleem, bijvoorbeeld omdat het kind minder gemakkelijk leert. Een aanwijzing hiervoor kan zijn als het kind ook moeite heeft met andere vakken.

Het kind heeft een probleem bij het zien. Om te kunnen leren lezen moet het kind goed kunnen waarnemen. Ook kunnen er gehoorproblemen zijn of zijn geweest.

Het kind beheerst de moedertaal niet, dit kan komen omdat er thuis dialect of een andere taal gesproken wordt.

Het kind kan moeilijk letters onthouden en heeft daardoor ook moeite de letters te herkennen.

Moeilijk leren lezen kan in de familie zitten. Vaak is er dan sprake van dyslexie of dyslectische kenmerken.

Het kind kan een gebrekkige woordenschat hebben en het kan zich moeilijk uitdrukken. Als uw kind in groep 3 in eerste instantie goed kon meekomen met lezen maar later toch problemen krijgt moet u opletten dat er geen sprake is van een algemene taalachterstand.

Een goede algemene ontwikkeling is vanaf groep 4 noodzakelijk om goed te kunnen meekomen bij het lezen. Wanneer je denkt dat je kind extra begeleiding nodig heeft bij het leren lezen of bij het begrijpend lezen neem dan contact op.  Voor het lezen is het belangrijk dat kinderen leeskilometers maken. Daarnaast moet de oefenstof betekenisvol zijn voor je kind. Ik maak veel gebruik van het voor-koor-door en voor-koor-papegaai lezen.

Voor het oefenen van begrijpend lezen maak ik gebruik van visuele leertechnieken. Door de hoofd en bijzaken te arceren met verschillende kleuren (kleurenmethode) doorzien kinderen de tekst sneller. Ze leren de kernwoorden te herkennen in een tekst. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de woordenschat. Tevens oefenen we leesstrategieën die je voor, tijdens en na het lezen kan gebruiken.

Tips  bij lezen

Bespreek samen met je kind op welk tijdstip jullie thuis gaan oefenen met lezen.  Zorg ervoor dat er niet voor bedtijd wordt geoefend, ook het weekend is vrije tijd. Je kunt de oefentijd in een weekplanner zetten zodat je kind weet waar het aan toe is. 3x per week 15 minuten oefenen is al effectief.

Als je thuis wilt oefenen met lezen dan zijn er een aantal aandachtspunten waar je op kunt letten.

De oefenstof moet betekenisvol zijn en aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het kind moet gemotiveerd zijn om de tekst te willen en kunnen lezen.

Voor het maken van leeskilometers is het belangrijk dat het kind oefent op het AVI-instructieniveau waar het op dit moment zit.  Wanneer je boekjes uit de bieb haalt, staat het AVI-niveau vaak vermeld op het boekje. Kijk ook naar de leeftijd waar het voor is geschreven.  Als je kind intensievere begeleide leesoefening nodig heeft, kan het instructieniveau soms wat hoger liggen.

De voorkeur gaat uit naar leesboeken, omdat het een lopend verhaal betreft. Dit motiveert meer dan een losse bladzijde.