Home


Welkom bij KOM

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie, Remedial Teaching

Welkom bij praktijk KOM in Doesburg en omgeving. Wat als je kind niet lekker in zijn vel zit of hulp nodig heeft bij het leren? Dan biedt praktijk KOM hulp. KOM staat voor Kinder- en Jeugdtherapie op maat. We bieden begeleiding en therapie op maat aan kinderen en jongeren, op het gebied van leren, gedrag en emoties. Ieder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling op maat, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht.  Ook ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. We lopen graag een stukje mee. De praktijk is gevestigd in Paramedisch centrum FysioKort in Doesburg.
KOM je ook?

Graag willen we u informeren over hoe de praktijk omgaat met het Coronavirus.
Vanzelfsprekend houden we de recente ontwikkelingen rondom de uitbraak van het Coronavirus nauwlettend in de gaten.
De gezondheid van de kinderen en van u staan daarbij voorop. We volgen de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het virus te voorkomen. Naast de fysieke gezondheid is ook de psychische gezondheid belangrijk. We achten het daarom van belang dat de lopende behandelingen zoveel mogelijke gecontinueerd worden. Dit doen we wel op een aangepaste wijze.

We willen face-to-face contact zoveel mogelijk vermijden. In ieder geval t/m eind april zullen de afspraken, zoveel mogelijk via beeldbellen plaats vinden.

Nieuwe intakegesprekken vinden ook telefonisch of via beeldbellen plaats of moeten worden uitgesteld

In samenspraak met u kijken we wat de mogelijkheden zijn en of we telefonisch of online een afspraak kunnen maken. Wanneer de afspraak niet door gaat worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

 

 ”Het is fantastisch om te zien hoe een kind na een aantal sessies weer vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat”

” Als je kijkt naar wat er is zie je de talenten. Als je kijkt naar wat je mist zie je de gebreken”

”Wat zou er gebeuren als je het gedrag van je kind niet veranderde maar de aanpak en communicatie”